12 มีนาคม 2562 'อ่างฯห้วยตลาด'บุรีรัมย์น้ำแล้งบางจุดเน่าเสีย ชาวบ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ที่มา: https://www.naewna.com/local/400908

จากสภาพความแห้งแล้งที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องประกอบกับช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกลงน้อย ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ฝั่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ และผลิตประปาหลายหมู่บ้าน รวมทั้งทำการเกษตร และจับปลา เกิดวิกฤตแห้งขอดสุดในรอบหลายปี ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา บางจุดแห้งขอดจนมองเห็นเนินดินและทุ่งหญ้าโผล่ขึ้นกลางอ่างได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีสาหร่ายที่หมักหมมอยู่ภายในอ่างจำนวนมหาศาลก็เกิดเน่าเสียมีกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้  เบื้องต้นได้อาศัยสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แทนชั่วคราว แต่ใช้ได้เพียงอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจานเท่านั้น ไม่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยแหล่งน้ำนี้ เพื่อทำการประมง ทั้งจับปลา หากุ้งหอย ไม่สามารถหาได้เหมือนก่อน เพราะว่าไม่มีน้ำ จึงได้ร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อให้มีน้ำใช้ผลิตประปาได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ บอกว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาหลายหมู่บ้าน ได้มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาจนปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ทั้งยังมีสาหร่ายหมักหมมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นไปผลิตประปา และชาวบ้านมาหาปลา กุ้งหอยไปรับประทานและขายได้ จึงอยากร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ หาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวหางบประมาณมาขุดลอก เพื่อให้มีน้ำผลิตประปาให้ชาวบ้านใช้และหาจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีด้วย